فاکتور رسمی چیست؟

می 8, 2021

ویژگی های فاکتور فروش رسمی مورد تایید دارایی :

مشخصات اصلی یک فاکتورفروش رسمی یا صورتحساب فروش کالا و خدمات مورد تایید دارایی شامل موارد زیر می باشد : شماره سریال:یکی از ویژگی های مهم […]
می 8, 2021

فاکتور فروش رسمی :به فاکتوری کفته میشود که بر اساس قوانین وزارت امور اقتصادی و دارایی تنظیم شده باشد و مورد تایید دارایی نیز باشد که دارای مشخصات فروشنده و خریدار میباشد از جمله شماره اقتصادی کد ملی آدرس دارای شماره سریال و تخفیفات و عوارض و مالیات .

می 8, 2021

فاکتور فروش رسمی :

می 8, 2021

فاکتور رسمی چیست؟ چه تفاتی با فاکتور غیر رسمی دارد؟

تعاریف زیادی در مورد فاکتور رسمی وجود دارد که برخی جذاب و برخی دیگر بسیار پیچیده هستند، اما اینجا قرار است ساده ترین تعریف را در […]