آنچه درباره ی ما باید بدانید

اخذ و ارائه فاکتورهای رسمی و معتبر از شرکتهای مورد تایید دارایی
(قابل توجه شرکتها،کارخانجات تولیدی و حسابداران)
“اخذ و ارائه فاکتور،،،پیش فاکتور رسمی،،
همراه با کد اقتصادی و گواهی ارزش افزوده “
جهت خرید و فروش و اخذ وام بانکی همراه با ،آدرس، کدپستی ،و
شماره های واقعی و در حال فعالیت
با گزارش فصلی و تسلیم اظهارنامه مالیاتی
ارائه کارت بازرگانی جهت واردات و صادرات
مشاور امور گمرکی و ترخیص کالا از گمرکات
پلمپ دفاتر
امور کمک مالیاتی و ……
حسابداری و حسابرسی….
لازم به ذکر است که فاکتورهایی را که گروه بازرگانی ما اخذ و ارائه
میکند به هیچ وجه در لیست سیاه نمیباشد و هر دوره در اداره امور
مالیاتی و ارزش افزوده تمدید گردیده است…
هدف ما جلب رضایت شماست و صداقت و راستی سرلوحه خدمات ما
با تشکر و آرزوی بهترینها برای شما